Bà bầu bị trĩ nội do đâu

Bà bầu là một trong những đối tượng thường dễ bị trĩ nội , đặc biệt là trong ba tháng cuối của thời kỳ thai nhi, nguyên nhân khiến bà bầu bị trĩ nội có rất nhiều.