Phương pháp xét nghiệm máu Da nang buồng trứng

Phương pháp xét nghiệm máu Da nang buồng trứng Đa nang buồng trứng (PCOS) là tình trạng sinh ra nhiều nang trứng thời gian vô cùng âm, đi kèm với tình hình biến đổi xuất noãn, không phóng noãn cũng như cường androgen. Kiểm tra máu phỏng đoán đa nang buồng trứng là phương pháp… Continue reading Phương pháp xét nghiệm máu Da nang buồng trứng