Bạn bị lòi búi trĩ sau khi sinh phải làm sao?

Các triệu chứng của bệnh trĩ nội được chia ra thành nhiều giai đoạn khác nhau, với các triệu chứng bệnh khác nhau.